Missie Visie Beleid

Beleidsplan Vereniging AANEEN

AANEEN zet zich sinds 1990 in voor het versterken van de sociale cohesie in de maatschappij, zodat mensen elkaar kunnen
helpen waar nodig.

Doelstelling AANEEN is meewerken aan een wereld waarin mensen waar nodig elkaar de helpende hand reiken.

AANEEN richt zich daarbij met name op kwetsbare groepen mensen.

Dit doet AANEEN door het opzetten van hulpprojecten en door de overkoepelende en ondersteunende organisatie te zijn, voor sociale particuliere initiatieven en andere humanitaire organisaties.

Om deze projecten te bekostigen, werft AANEEN leden, die per jaar een vrijwillig bedrag aan contributie betalen.

Daarnaast werft AANEEN fondsen en sponsors en vraagt waar nodig projectsubsidies aan.

AANEEN heeft geen winstoogmerk, dit houdt in dat alle inkomsten ten behoeve zijn voor de uitvoering doelstelling AANEEN.

De leden van AANEEN hebben stem in de uitvoering van de projecten, middels de Jaarlijkse Algemene Vergadering, elk jaar op 4 Mei, van 16.00-18.00 op locatie AANEEN.

Het bestuur en de directie van AANEEN beheren de inkomsten en uitgaven.

De inkomsten worden besteed aan de projecten van AANEEN.

Het bestuur AANEEN werkt onbezoldigd.

onze missie en visie

AANEEN slaat een brug tussen Nederland en Suriname

De activiteiten van vereniging AANEEN betreffen sinds 1990, het organiseren en stimuleren van sociaal culturele activiteiten met name gericht op het bevorderen van het begrip voor de Surinaamse cultuur en
het ondersteunen van sociale projecten in Suriname en Nederland. Gaandeweg heeft AANEEN deze doelstelling ook naar andere culturen geprojecteerd.

AANEEN staat voor de verbinding tussen mensen. Want daar waar mensen elkaar leren (her)kennen, ontstaat er erkenning voor elkaar, en daarmee maakt
angst voor de ander plaats voor waardevolle relaties tussen mensen.

Directe steun door korte lijnen en rechtstreekse contacten

Vereniging AANEEN ondersteunt, naast haar werk in Nederland, sociale projecten in Suriname, waar kwetsbare mensen mee geholpen worden.

AANEEN verstuurt maandelijks diverse hulpmiddelen zoals luiers, speelgoed, spelletjes, kinderkleding, rolstoelen en schoolmiddelen naar diverse zorginstellingen aldaar, zoals kindertehuizen.

AANEEN gelooft in continuïteit, in consequente hulp voor het bewerkstelligen van een positieve verandering. Daarbij hebben de leden van AANEEN een cruciale rol, hun loyaliteit is van levensbelang voor het werk van AANEEN.

Ons belangrijkste speerpunt is de bestrijding van AIDS/HIV

Het speerpunt is echter het terugdringen van het percentage HIV/AIDS-geïnfecteerden, 1 op de 25 mensen heeft hier mee te maken, in Suriname.

Doordat Suriname een hechte band heeft met Nederland, lopen er per jaar gemiddeld 1500 Nederlandse stagiaires stage in Suriname. Daarbij is de helft van de Surinaamse bevolking woonachtig in Nederland. Daardoor heeft deze Hiv-AIDS aanpak in Suriname ook duidelijk betrekking op Nederland.

AANEEN werkt hierbij samen met meerdere stichtingen in Suriname, o.a. Stichting Lobi in Paramaribo. Deze stichting verzorgt voorlichting, educatie, HIV- en SOA-testen en begeleiding van HIV/AIDS-geïnfecteerden en hun omgeving.

AANEEN steunt Stichting Lobi met materieel, met name door het toesturen van condooms en condoomautomaten, zodat deze geplaatst kunnen worden op plekken waar veel jongeren komen en in de volksbuurten. Door het werk van onder meer deze stichting gaat het besef bij de jeugd groeien dat er veilig gevreeën moet worden, maar dat moet ondersteund worden door fysieke middelen, zoals condooms en condoomautomaten.

Zie voor alle andere stichtingen en organisaties die door AANEEN ondersteund worden Adressen Suriname

ons logo, KLEURRIJK, net ALS ONZE LEDEN

Logo AANEEN 1990

Bestuur aaneen

J. Zijlstra: Voorzitter AANEEN

R. Sweeb: Penningmeester AANEEN

L. Uiterloo: Secretaris AANEEN

P. Lieuw-Hie: Directie AANEEN

Activiteiten AANEEN, zie activiteiten

Contactgegevens AANEEN, zie contact

Financiële verantwoordingen AANEEN, zie Jaarverslagen

Statuten AANEEN, zie Statuten

Schuiven naar boven
Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0