Beleidsplan AANEEN

AANEEN zet zich sinds 1990 in voor het versterken van de sociale cohesie in de maatschappij, zodat mensen elkaar kunnen helpen waar nodig.

Doelstelling AANEEN is meewerken aan een wereld waarin mensen waar nodig elkaar de helpende hand reiken.

AANEEN richt zich daarbij met name op kwetsbare groepen mensen.

Dit doet AANEEN door het opzetten van hulpprojecten en door de overkoepelende en ondersteunende organisatie te zijn, voor sociale particuliere initiatieven en andere humanitaire organisaties.

Om deze projecten te bekostigen, werft AANEEN leden, die per jaar een vrijwillig bedrag aan contributie betalen.

Daarnaast werft AANEEN fondsen en sponsors en vraagt waar nodig projectsubsidies aan.

AANEEN heeft geen winstoogmerk, dit houdt in dat alle inkomsten ten behoeve zijn voor de uitvoering doelstelling AANEEN.

De leden van AANEEN hebben stem in de uitvoering van de projecten, middels de Jaarlijkse Algemene Vergadering, elk jaar op 4 Mei, van 16.00-18.00 op locatie AANEEN.

Het bestuur en de directie van AANEEN beheren de inkomsten en uitgaven.

De inkomsten worden besteed aan de projecten van AANEEN.

Het bestuur AANEEN werkt onbezoldigd.

Bestuur AANEEN 2016:

J.Zijlstra: Voorzitter AANEEN

R.Sweeb: Penningmeester AANEEN

L.Uiterloo: Secretaris AANEEN

P.Lieuw-Hie: Directie AANEEN

Activiteiten AANEEN, zie activiteiten

Contactgegevens AANEEN, zie contact

Financiële verantwoordingen AANEEN, zie Jaarverslagen

Missie AANEEN, zie Missie & Visie

Statuten AANEEN, zie Statuten

Schuiven naar boven
Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0