BLOG #11: Code RED

Hi, nice to meet you! Mijn naam is Palmira AANEEN, tenminste… voor de periode zolang code rood in Suriname geldt. Want wat is nu het geval?
Het Corona-cijfer hier in Suriname is in korte tijd explosief gestegen van enkele tientallen naar richting de 200 mensen die actieve, geregistreerde dragers zijn.
Uiteraard baart dit de regering de nodige kopzorgen en om deze pandemie in te dammen, zijn er weer nieuwe maatregelen genomen. Zo is besloten dat de 1e letter van je achternaam bepaalt op welke dag je boodschappen bij de winkel mag doen.

Code Rood: dagen en letters

  • Maandag: personen wiens familienaam begint met A,B,C,D,E
  • Dinsdag: familienamen met F,G,H,I,J
  • Donderdag: familienamen met K,L,M,N,O
  • Vrijdag: familienamen met P,Q,R,S
  • Zaterdag: familienamen met T,U,V,W,X,Y,Z
  • Woensdag en zondag zijn alle winkels dicht.

Vandaar dat ik vandaag, op maandag 8 juni 2020, besloten heb dat mijn nieuwe achternaam die van mijn werkgever is: AANEEN 😉 .

Geen werk, geen eten

Het is aan alle kanten te hopen dat deze voorzorgsmaatregelen, die voor zo’n twee weken gelden, hun nut zullen bewijzen. Want voor zoveel mensen geldt hier ook: geen werk, geen eten.
Vandaar dat er wel gesputter in de samenleving te horen is. Opmerkelijk is wel dat het straatbeeld van Paramaribo stukken rustiger en op bepaalde plaatsen doodstil is.
Het feit dat niet-essentiële’ zaken zoals kappers, kledingzaken en sportscholen helemaal niet open mogen, draagt daar ook aan bij.

Mijn gedachten en medeleven gaan natuurlijk uit naar degenen die direct met de ziekte te kampen hebben en met degenen die eraan overleden zijn.
Dus vanuit dat oogpunt probeer ik mij zo braaf mogelijk aan de bovenstaande voorschriften te houden. Met enige spanning blijf ik de ontwikkelingen en situatie hier volgen, zowel op financieel als gezondheidsgebied…

Project: coroNO

Over dit initiatief

Het doel is om de inwoners van het binnenland van Suriname voor te lichten over hygiënische preventie-maatregelen tegen de verspreiding van Corona. Ook om hen van materiaal te voorzien. Er is vaak namelijk volop aandacht voor de hoofdstad Paramaribo, maar niet voor de dorpen.

Vereniging AANEEN ondersteunt Suriname vanuit Nederland sinds 1990. Daardoor heeft ze ook de nodige expertise in huis.
Corona heeft ook Suriname bereikt. Het is een wereldwijd probleem dat we met ons allen moeten aanpakken. Ieder zijn/haar deel. Het advies van de World Health Organization is duidelijk: hygiënische preventie-maatregelen zijn nu van toepassing.

De bewoners in het Surinaamse binnenland hebben behoefte aan een praktische uitleg van deze voorzorgsmaatregelen. Maar ze hebben niet genoeg geld en materiaal om deze effectief uit te voeren en om aan de maatregelen te voldoen.

CoroNO in het binnenland

In samenwerking met de Big 5 Foundation Suriname willen wij deze dorpjes van materiaal en voorlichting voorzien. Zij beheersen de expertise en knowhow van deze gebieden. De voorlichting zal in de eigen taal zijn, daar men buiten de stad een ander Surinaams spreekt dan in de stad.

AANEEN is sinds 1990 een vrijwilligersorganisatie die bestaat door de onbetaalbare kracht van mensen die geloven in een betere wereld en daar middels vereniging AANEEN hun steentje aan willen bijdragen.

Al vanaf het begin werkt AANEEN aan projecten in Suriname. Daarnaast vinden er ook projecten op de Antillen en in India en Nederland plaats. Iedereen is van harte welkom aan te sluiten.

Zorg jij er samen met ons voor dat we verspreiding van het virus tegen kunnen gaan? Doneer dan via deze link: https://onepercentclub.com/nl/initiatives/details/6892/corono