Missie & visie

AANEEN slaat een brug tussen Nederland en Suriname

De activiteiten van vereniging AANEEN betreffen sinds 1990, het organiseren en stimuleren van sociaal culturele activiteiten met name gericht op het bevorderen van het begrip voor de Surinaamse cultuur en het ondersteunen van sociale projecten in Suriname en Nederland.
Gaandeweg heeft AANEEN deze doelstelling ook naar andere culturen geprojecteerd.

AANEEN staat voor de verbinding tussen mensen. Want daar waar mensen elkaar leren (her)kennen, ontstaat er erkenning voor elkaar, en daarmee maakt angst voor de ander plaats voor waardevolle relaties tussen mensen.

Directe steun door korte lijnen en rechtstreekse contacten.

Vereniging AANEEN ondersteunt, naast haar werk in Nederland, sociale projecten in Suriname, waar kwetsbare mensen mee geholpen worden.
AANEEN verstuurt maandelijks diverse hulpmiddelen zoals luiers, speelgoed, spelletjes, kinderkleding, rolstoelen en schoolmiddelen naar diverse zorginstellingen aldaar, zoals kindertehuizen.

AANEEN gelooft in continuïteit, in consequente hulp voor het bewerkstelligen van een positieve verandering. Daarbij hebben de leden van AANEEN een cruciale rol, hun loyaliteit is van levensbelang voor het werk van AANEEN.

Ons belangrijkste speerpunt is de bestrijding van AIDS/HIV

Het speerpunt is echter het terugdringen van het percentage HIV/AIDS-geïnfecteerden, 1 op de 25 mensen heeft hier mee te maken, in Suriname.

Doordat Suriname een hechte band heeft met Nederland, lopen er per jaar gemiddeld 1500 Nederlandse stagiaires stage in Suriname. Daarbij is de helft van de Surinaamse bevolking woonachtig in Nederland. Daardoor heeft deze Hiv-AIDS aanpak in Suriname ook duidelijk betrekking op Nederland.

AANEEN werkt hierbij samen met meerdere stichtingen in Suriname, o.a. Stichting Lobi in Paramaribo. Deze stichting verzorgt voorlichting, educatie, HIV- en SOA-testen en begeleiding van HIV/AIDS-geïnfecteerden en hun omgeving.

AANEEN steunt Stichting Lobi met materieel, met name door het toesturen van condooms en condoomautomaten, zodat deze geplaatst kunnen worden op plekken waar veel jongeren komen en in de volksbuurten. Door het werk van onder meer deze stichting gaat het besef bij de jeugd groeien dat er veilig gevreeën moet worden, maar dat moet ondersteund worden door fysieke middelen, zoals condooms en condoomautomaten.

Zie voor alle andere stichtingen en organisaties die door AANEEN ondersteund worden Adressen Suriname

Schuiven naar boven
Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping
0