Privacy Beleid

PRIVACYBELEID AANEEN:

Dit beleid is voor het laatst aangepast op 22 Mei 2018.

Algemeen:
Vereniging AANEEN, hierna AANEEN te noemen, is zich er van bewust dat u vertrouwen stelt in AANEEN. AANEEN ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laat AANEEN u weten welke gegevens AANEEN verzamelt als u de diensten en/of website van AANEEN gebruikt, waarom AANEEN deze gegevens verzamelt  en hoe AANEEN hiermee uw gebruikservaring verbetert.. Op deze wijze begrijpt u hoe AANEEN werkt.

Wanneer u zich registreert of aanmeldt voor een van onze producten, diensten of activiteiten, wanneer u een publicatie bestelt, u aanmeldt voor een nieuwsbrief, deelneemt aan een bijeenkomst, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met AANEEN of op een andere manier gebruik maakt van onze diensten, worden de door uw verstrekte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid AANEEN.

Welke gegevens worden verwerkt:

 • Uw registratiegegevens: dit zijn de gegevens die wij u verzoeken in te vullen bij registratie als lid, dan wel partner voor een van onze producten of diensten, zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, interesse in AANEEN,naam bedrijf en de vestigingsplaats van het bedrijf. Indien u daarmee expliciet hebt ingestemd mag AANEEN uw  e-mailadres gebruiken voor het toesturen van gerelateerde aanbiedingen van diensten van AANEEN.

Bankgegevens. Dit in verband met de (automatische) contributie cq.schenkingen  aan AANEEN, dan wel de betalingen van AANEEN aan de vrijwilligers, medewerkers en mede-ondernemers in Wereldwinkel AANEEN.

AANEEN bewaart uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Met welk doel verwerkt AANEEN uw persoonsgegevens:

 • voor inschrijving van u in het ledenbestand van vereniging AANEEN;
 • voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
 • als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
 • om u nieuwsbrieven, onderzoeken en andere notificaties te sturen,  mits u hiertoe expliciet toestemming hebt gegeven;
 • om u aanbiedingen te doen van diensten en producten van AANEEN, mits u hiertoe expliciet toestemming hebt gegeven;
 • om het inloggen via social media (aangeboden door derde partijen) mogelijk te maken;
 • om de  producten en diensten van AANEEN te verbeteren en beter te doen afstemmen op uw  gebruik dan wel uw  interesses;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting

AANEEN gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor u deze aan AANEEN  hebt verstrekt, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden.

Website Vereniging AANEEN
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van AANEEN en haar  website. U dient zich ervan bewust te zijn dat AANEEN  niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van de diensten en website AANEEN geeft u aan het privacy beleid van AANEEN te accepteren.

Vertrouwelijkheid AANEEN
AANEEN  respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u AANEEN verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Gebruik van de diensten van AANEEN wanneer u zich aanmeldt voor een van de diensten van AANEEN,  dan vraagt AANEEN u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van AANEEN  of die van een derde partij en in de schriftelijke administratie op lokatie AANEEN.

De overdracht van online (transactie)gegevens van en naar de website is beschermd via SSL-technologie. De SSL-technologie (Secure Sockets Layer) wordt gebruikt om de overdracht van gegevens via internet te beveiligen. Het versleutelt en beschermt de gegevens, door deze te versturen met behulp van het HTTPS-protocol. SSL garandeert de bezoekers van de site dat hun gegevens niet worden onderschept door fraudeurs.

Communicatie AANEEN
Wanneer u e-mail of andere berichten naar AANEEN verzendt, is het mogelijk dat AANEEN die berichten bewaart. Soms vraagt AANEEN u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant en of noodzakelijk zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van PF of die van een derde partij. AANEEN zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover AANEEN beschikt.

Cookies
AANEEN verzamelt gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in haar klanten, zodat AANEEN de diensten hierop kan afstemmen.

De website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van AANEEN of die van een derde partij.AANEEN gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
AANEEN verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij AANEEN vantevoren uw toestemming hiervoor heeft verkregen.

Derden

AANEEN  verstrekt alleen in de volgende gevallen uw persoonsgegevens aan andere partijen:

 • voor de uitvoering van de door uw gevraagde dienstverlening;
 • als de gegevens openbaar zijn;
 • als AANEEN op grond van wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken

Vrijwilligers en Werknemers AANEEN zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is ook afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
AANEEN biedt alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan AANEEN is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Als gebruiker van AANEEN, bestaat de mogelijkheid u aan te melden voor een nieuwsbrief. Hierin staat belangrijke informatie over de diensten die AANEEN aanbiedt, wetenswaardigheden, tips, verhalen of acties. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met AANEEN opnemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op de website van AANEEN en  andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback
AANEEN controleert regelmatig of AANEEN aan dit privacybeleid voldoet. Indien u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met AANEEN

Contactgegevens vereniging AANEEN:

Statutaire naam : AANEEN
Adres: Gorontalostraat 21 , 10.95 X.G. Amsterdam.
Email adres: info@verenigingaaneen.nl

Uw Rechten:

U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heeft u  het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u AANEEN verwerkt, dan kan u een schriftelijk inzageverzoek doen.

U kunt uw  persoonsgegevens die AANEEN heeft verzameld inzien en desgewenst laten aanpassen door een verzoek te sturen naar: info@verenigingaaneen.nl

AANEEN kan u vragen uw identiteit aan te tonen indien u verzoeken tot inzage of wijziging indient.

AANEEN behandelt uw alle  verzoeken  binnen 4 weken na ontvangst.

Mocht u het niet eens zijn met de manier waarop AANEEN omgaat met uw persoonsgegevens dan verwijst AANEEN u graag naar: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Schuiven naar boven